2011 González-García A.

«Osteotomia technika ultradzwiekowa z uzyciem narzedzi konwencjonalnych w zabiegu podniesienia dna zatoki metoda otwarta.»

Implantologia stomatologiczna / psi implant dentistry 2011;3:52-55.

Descargar